Pony-games: přípravy úvodních lekcí (Začátečníci)

 

 1. lekce
 • Téma: Seznámení se základními principy disciplíny
 • Operační cíl: získání jistoty, pohyb vpřed
 • Materiál: 4tyčky x počet drah, štafetový kolík (nepovinný), 2hrnečky, 2vlajky + 2kužely na vlajky, 4kartony a popelnice
 • Plocha: dráha max. 40m, 4-6 jezdců v jedné dráze

Činnost jezdců / Pokyny cvičitele

Seznámení se slalomem

 1. Slalom jen tam, start z obou

směrů / Představit základní pravidla – projíždět střídavě zleva a zprava, neshodit tyčku, nejdříve si projít dráhu pěšky s poníkem na ruce, zůstat vždy ve své dráze, předávat vše „z ruky do ruky“ (vždy pravé), pokaždé opravit svou chybu, při seskakování nenechávat nohu ve třmenu

 1. Slalom tam a rovně zpět, všichni na startu
 2. Slalom tam i zpět
 3. Hra Dva hrnečky
 4. Hra dvě vlajky
 5. Hra Karton (s popelnicí místo kbelíku)

Pozn. pro cvičitele – bezpečnost:

dobře definovat části dráhy („čekárna“, zóna pro předání,…); omezit se na stručné představení pravidel – podpora objevování; opravovat chyby, ale zachovat spontaneitu a radost ze hry; soutěž – pro zpestření