2. lekce (Začátečníci)

  1. lekce
  • Téma: osvojení prvních specifických úkonů
  • Operační cíl: kontrola směru
  • Materiál: 4tyčky x počet drah, 2 hrnečky, štafetový kolík, 2vlajky a jeden kužel na vlajky, několik kuželů k vyznačení trasy (je-li potřeba)
  • Plocha: max. 40m

 

Činnost jezdce / Pokyny cvičitele

  1. slalomové tyčky – jede podél nich, otěže v jedné ruce, každého vrcholu se dotkne / dobrá trasa, nelezení správné vzdálenosti, pohled předchází a provází gesto
  2. Hra Dva hrnečky / při pokládání se netočit kolem kuželu (najít jiné řešení)
  3. Hra Předávka ve středu jízdárny se štafetou
  4. Hra Dvě vlajky s jediným kuželem na vlajky uprostřed – jeden položí, druhý sebere (výměny rolí) / Vytahovat vlajku svisle, aby se nepřevrátil kužel. Držet ji uprostřed, ne na konci.

Pozn. pro cvičitele – bezpečnost:

Viz 1. lekce + držet vlajku svisle při předávce

Jezdci se musí naučit doprovázet gesta pohledem (při zvedání i odkládání)

Soulad pomůcek. Důrazně vyžadovat, aby děti poníky „netahaly za hubu“ při manipulaci s materiálem.