Česko-francouzská spolupráce aneb jak se rodí přátelství :-)

V roce 2017 odstartoval mezinárodní projekt, jehož hlavním cílem je navázání nových přátelství a obohacení se v rovině sportovní i osobní. Je určen dětským jezdcům a jejich trenérům, ale zapojují se do něj i celé rodiny a jezdecké kluby.

Iniciátorem akce je spolek Pony-games CZ, a proto se primárně zaměřil na spolupráci mezi kluby, které se věnují disciplíně pony-games. Konkrétně se jednalo o Jezdecký klub Rpety, kde působí zakladatelka českých pg Alžběta Mašková, a o francouzský klub Le Picotin, který vede Arnaud Ribault, specialista Francouzské jezdecké federace pro pg.

Podle dohody se jednalo o týdenní výměnné pobyty, kdy nejprve v srpnu pětičlenný francouzský tým zavítal k nám, a na začátku září se český tým o čtyřech jezdcích vypravil do Normandie. Výprava se v obou případech skládala z dětí a kouče. Bydlení a stravování zajišťovaly hostitelské rodiny, stejně jako případnou dopravu. Rodiny též připravily pro děti doprovodný program jako např.: plavba na lodi, návštěva kulturních památek, animační večery…

Při plánování projektu byla pozornost věnována i výběru účastníků, zejména tomu, aby si vzájemně odpovídali nejen věkem ale i výkonností. Dětem v týmech bylo od 11 do 15 let a jejich jezdecká úroveň byl Galop 2 až 3. V každém týmu byl jeden chlapec a čtyři / tři dívky. Dorozumívacím jazykem byla pro většinu angličtina a již od prvního dne spolu všichni skvěle vycházeli. Výhodou byla znalost prostředí pony-klubu, což dětem usnadňovalo komunikaci a „sžití se“ s prostředím. Na ježdění měly k dispozici domácí poníky a hodiny vedli tamní trenéři. Vzhledem k tomu, že české pg vycházejí z francouzské školy, nedošlo k žádnému metodologickému rozkolu, a tudíž to bylo pro všechny velice přínosné.

Do programu pobytů byla vždy zapracována i účast na závodech. Francouzský tým se tak stal ozdobou osmého kola a finále Pony-games cupu, který se konal 14. a 15. srpna ve Zduchovicích. A česká vlajka byla k vidění na mezinárodních závodech v Saint-Lô od 9. do 10. září. Oba týmy startovaly na půjčených ponících. Musely se tedy rychle adaptovat, což zvládly bravurně a pro všechny děti se tento úspěch stal velkou motivací k pokračování v jezdectví.

Závěrem jsme požádali o vyjádření zúčastněné strany.

Alžběta Mašková (kouč JK Rpety): „Každé setkání je obohacující, a pokud se povede, že se sejde skupina lidí naladěná na stejnou notu, nemá to chybu. A tohle se nám přesně podařilo. Všichni jsme si z těch dvou týdnů odnesli řadu krásných zážitků a já osobně inspiraci pro svou další práci v našem pony-klubu. Myslím, že jsme nasedli do správného vlaku a určitě z něj nebudeme vystupovat.“

Jan Hrkal (rodič): „Pro naši dceru to byla skvělá příležitost poznat blíže Francii a život v ní. Určitě se více osamostatnila a začala si více věřit: nejen na poníkovi, ale i v životě.“

Magdaléna Boučková (jezdkyně): „Byly to skvělé dva týdny. Když byl francouzský tým u nás, hodně jsme se spřátelili, takže pak jsme se k nim moc těšili. Pobyt v rodinách byl super a všichni byli moc milí. Startovali jsme tam poprvé v životě na mezinárodním turnaji a zvládli jsme to! Doufám, že to za rok zopakujeme.“

Arnaud Ribault (kouč Le Picotin): „Troufám si tvrdit, že se jednalo o úspěšnou akci ze všech úhlů pohledu: po stránce kulturní – poznání nové země a jejích zvyklostí, zlepšování v angličtině; osobnostní – posílení důvěry v sebe sama, naučit se lépe rozhodovat, získání samostatnosti; sociální – posílení mezilidských vztahů, přátelství, větší otevřenost k ostatním; a i ekonomické – zvýšení důvěryhodnosti pony-klubu (více zapsaných členů), vytvoření pevnějších vazeb v rámci klubu. Tohle skvělé dobrodružství nám dalo možnost sdílet společné nadšení pro jezdectví a pony-games a pevně věřím, že naše partnerství mezi Picotin a Rpety se bude dále jen rozvíjet.“

 20840275_10155629528647250_1875672425_n

IMG_2069

21552825_10155703854612250_1223356784_n