Pokročilí- 1. lekce

POKROČILÍ

  1. lekce
  • Téma: Jezdci a poníci jako partneři při hře
  • Operační cíl: Seznámení se s disciplínou a jejími základy
  • Materiál: počet drah x 4slalomové tyčky + 2vlajky s kužely + 2hrnečky + 4kartony a kbelík + provaz
  • Plocha: dráha min. 60m

Činnost jezdce / Pokyny cvičitele

  1. Hry: Slalom, Dva hrnečky, Dvě vlajky, Karton, Provaz / Poskytnout základní pravidla u každé hry, zejména oprava chyb a pravidla bezpečnosti jako předávání z pravé do pravé ruky či předávat předměty ve vertikální poloze. Přizpůsobit rychlost, pohledem doprovázet pohyb ruky, vyndat nohy ze třmenů při sesedání i nasedání
  2. při některých hrách – „tam na koni, zpět pěšky“
  3. užitečné a zábavné – před první projetím je dobré proběhnout trasu s poníkem na ruce

 

Pozn. pro cvičitele

Bezpečnost – dobře vysvětlit rozčlenění prostoru a rozmístění jezdců v dráze.

Omezit se na stručné vysvětlení základních pravidel.

Střídat projetí „na seznámení“ se „závodním kolem“.

Nechat jezdce samostatně přizpůsobovat rychlost.

Trvat na základech jako seskakovat bez třmenů, oprava omylů, práce s poníkem,…

 

BIBLIOGRAFIE :

FEDERATION FRANCAISE D´EQUITATION. Guide fédéral Pony-games. Lamotte-Beuvron, 2012. ISBN 978-2-9534502-1-7