P&MG Martinice – briefing

Po dohodě s hlavním rozhodčím (Pierre-Luc Portron) nebyl vypsán úvodní briefing. Potřebné info jsou průběžně zveřejňovány (zde a na našem FB) a hlavní body uvádíme níže. V případě dalších dotazů se obracejte na A. Maškovou (tel. 721 575 577).

Po skončení sobotního programu je francouzský rozhodčí ochoten zodpovědět Vaše případné otázky týkající se hodnocení turnajů.

Důležité informace:

 • zahájení soutěží: sobota 8.30 U12, neděle 8.30 PGZZ
 • turnaje PG probíhají na velkém kolbišti, PGP a PGZZ na malém zadním kolbišti
 • stravování zajištěno v „Seníku“ – otevřen od 8 hodin do 21h (sobota) / 16.30 (neděle)
 • na místě je možnost přípojky na elektřinu (250Kč), příp. stanování (500Kč)
 • veterinární přejímka (MVDr. Dubec): 6.45 – 8.30
 • presentace a uhrazení zápisného (věž rozhodčích): sobota 6.45 – 8.30
 • hl. rozhodčí Pierre-Luc Portron (U12, U14 a Open), V. Machová (PGZZ a PGP)
 • všechny týmy jsou povinny odevzdat kompletní materiál do rukou šéfa dráhy (přejímka v sobotu od 7.30 do 8.00).  V případě startu více týmů / dvojic z jednoho klubu v jedné soutěži, je tento povinen dodat dvě kompletní dráhy.
 • všechny týmy budou před soutěží kontrolovány komisařem na opracovišti (V. Mužík) – vybavení jezdců i poníků, složení týmů (nelze mezi jednotlivými koly měnit jezdce či poníky)
 • každý tým dodává 1 rozhodčího a 1 tech. personál
 • turnaje se pojedou s mezinárodní účastí a i podle mezinárodních pravidel – tzn. hodnocení: poslední tým získává 1 bod, vyloučený 0 bodů; start: není povinnost zastavit v zóně pro předání (při zapískání první jezdec stojí za čárou od čekárny a když se zvedá vlajka, vstupuje do předávací zóny, kde nemusí zastavit, a po odmávnutí může odstartovat), předměty lze brát do úst
 • U14 a Open se pojedou na dvě kola a finále a budou se dělit na tři a dvě skupiny. Po prvním kole budou sečteny body, na jejichž základě se sestaví provizorní pořadí. Do druhého kola se podle něj budou dvojice rozdělovat (tzn.: U14: 1.sk. – 1 2 3 4 5 6, 2. sk. – 7 8  9 10 11 12, 3. sk.- 13 14 15 16 17). Po něm se opět sečtou body, sestaví se provizorní pořadí a podle něj postoupí dvojice do Finále A, B nebo C (U14), Finále A nebo B (Open)
 • dekorování v neděli společné pro PGZZ, PGP a U12 v cca 11.15 a v cca 16.30 pro U14 a Open

Plakat A3_Martinice2019-page-0