Kongres FFE Pony aneb pony-klub ze všech úhlů pohledu

Jaké jsou nejnovější poznatky v metodice práce s dětmi a poníky a co je nového ve světě pony-klubů v jedné z jezdecky nejsilnější zemí se vydala zjistit Alžběta Mašková na první Kongres Pony pořádaný Francouzskou jezdeckou federací (FFE) 18. a 19. ledna.

Jako místo konání byl vybrán  Avignon u příležitosti tradičního festivalu „Cheval Passion“, na kterém se setkávají nejlepší jezdecká představení (viz www.cheval-passion.com). Ta jsou ve Francii velmi oblíbená a zejména v pony-klubech hojně využívaná, což plně koresponovalo s tématem Kongresu.

         Během dvou dnů vystoupili odborníci z různých oblastí – od sociologie či didaktiky přes management až po řečnické umění. Nejvíce prostoru bylo věnováno metodice Galop Pony, která byla vytvořena pro děti ve věku cca 3 – 10 let. Byla představena nejen v obecné rovině, ale zejména z hlediska praktického využití, tzn. ze zkušeností trenéra, který s ní již dlouhodobě pracuje. Úvodní i závěrečný projev patřil prezidentovi FFE, Serge Lecomte, který stál u zrodu francouzských pony-klubů a celého tamního systému. Jak zdůraznil, za obrovský rozvoj jezdectví vděčí FFE právě poníkům a propracované pedagogice.

         Ke každému tématu se měli možnost vyjádřit všichni účastníci a často následovala konstruktivní debata, z níž si zástupci federace zaznamenali náměty k další práci. Obecně celý Kongres byl ve znamení sdílení zkušeností a diskuzí. Přítomnost prezidenta i dalších nejvyšších představitelů FFE umožnila propojení základny s vedením, díky čemuž je možno pružně reagovat na aktuální potřeby členů federace.

         „Z českého pohledu je FFE silný partner a započatá spolupráce s ČJF v oblasti vzdělávání je pro nás velkým příslibem do budoucna,“ domnívá se A. Mašková, která se dlouhodobě věnuje francouzskému vzdělávacímu systému a jeho implementaci do českého prostředí.

congres

27045161_278268479370709_1097547274_n

Serge Lecomte, president FFE, a A. Mašková

 

27043092_278268309370726_1075117703_n

Dva ze největších reformátorů francouzských pony-klubů: Regis Bouchet a Serge Lecomte

 

con7

con6

con5

con4

con3

con2

con1