Hobby a Pony-Games- Mělník 1.května

           HOBBY a PONY-GAMES
1.května 2015

 1. Základní údaje
  Stavitel parkuru: Vladimír Mestenhauser
  Rozhodčí: Štěpánka Bolardová, Andrea Chaloupková
  Komisař na opracovišti: ing Libuše Mestenhauserová
 2. Technické údaje
  Předpisy dle PJS, Pravidla pony-games a ustanovení tohoto rozpisu závodů.
 3. Soutěže a časový program
 • 30 – 9.00 presentace
 • 00 technická porada
 • 30 zahájení soutěží
 • č.1 Ukázka – turnaj Pony-games:
  Přístupný dětem do 16-ti let na pony všech kategorií.
  Dvoučlenné týmy. Vítězem se stává tým, který dosáhne nejvyššího počtu bodů v součtu ze všech šesti her.
  Podrobná pravidla – viz pravidla Pony-games (dostupné najk-melnik.cz nebo na www.pony-games.cz)
 • č.2 Ukázka – parkur dle čl. 298.2.1. na limitovaný čas
  8 překážek do 30cm
  Rychlost 275 m/min. Bez rozeskakování a bez kombinací.
 • č.3 Skoková soutěž dle čl. 298.2.1. na limitovaný čas
  8 překážek do 40cm
  Rychlost 300 m/min. Bez rozeskakování a bez kombinací.
 • č.4 Skoková soutěž dle čl. 238.2.2. – jedno rozeskakování na čas
  8 překážek do 50cm
  Rychlost 325 m/min.Bez kombinací.

 

Společná pravidla:


Počet koní na l jezdce není omezen.

Jeden kůň ve skokových soutěžích smí startovat maximálně 2x.

Doprovod na kolbišti povolen.

Po třetím zastavení v 1. fázi má dvojice možnost využít z tréninkových důvodů ještě 30 sekund k absolvování zbylých skoků.

Licence se nepředkládají, jezdci v soutěžích č. 3 a 4 musí při presentaci předložit „Členskou kartu ČJF“ se všemi náležitostmi, která dokládá jejich členství v ČJF.

 

 

Startovné 130Kč.

V případě, že pořadatel obdrží přihlášku formou on-line formuláře z webových stránek do 56 hodin před začátkem první soutěže závodů, startovné pouze 100Kč

Dekorační floty dle PJS, věcné ceny.