Harmonogram Svátku dětí a poníků v Martinicích

PG Martinice 2. 6. 2018

Časový harmonogram:

7.00 – 8.00 Presentace + Veterinární přejímka

8.00 – 8.20 – Briefing pro kouče

8.20 – 8.30 – Prohlídka dráhy PG-P pro kouče

8.30 – 8.45 – Prohlídka dráhy PG-P otevřená

9.00 – 10.00 PG – Přípravka (U10)

10.00 – 10.45 – U12 dvojice

10.45 – 11.30 – U14 dvojice

11.30 – 12.15 – U18 dvojice

12.30 – 12.45 – 1. dekorování (PG-P, U12D,U14D, U18D)

13.00 – 14.00 – PG ze země (U12)

14.00 – 14.45 – PG bez pony (U12)

14.45 – 15.00 – 2. dekorování (PG ze země, PG bez pony)

15.15 – 16.00 – U12 týmy

16.00 – 16.45 – U14 týmy

17.00 – 3. dekorování (U12T, U14T)

Plakat A3_Martinice_final_nahled-page-0

Změny vyhrazeny.