4.Lekce (Začátečníci)

4.lekce

  •  Téma: Být schopný přizpůsobit svou rychlost
  •  Operační cíl: Kontrola rychlosti
  •  Materiál: počet drah x 4slalomové tyčky + dva hrnečky + 5vlajek
  •  Plocha: dráha max. 40m

Činnost jezdce / Pokyny cvičitele

1. hra Dva hrnečky s jediným hrnečkem a jedním přenesením / Brát v klusu, pokládat v kroku

2. Dva hrnečky se dvěma přenáškami

3. Dva hrnečky se dvěma jezdci. Každý začíná z jednoho konce / Přizpůsobit rychlost svému partnerovi. Uprostřed zastavení a plácnutí pravou rukou

4. Stejné cvičení se dvěma vlajkami

Pozn. pro cvičitele

Je-li třeba, vyznačte zónu předání. Důležité je dodržet určený chod.

Pokud poník zrychluje, je žádoucí, aby jezdec udělal kruh a vrátil se zpět na místo, kde vznikl problém. Naučit se pro zpomalení točit místo tahat za otěže. Použít hlas.

Pro obměnění cvičení je možno vyměnit předměty (např. umístit vlajku do kuželu na míček – tzn. s užším hrdlem, dát míček na kužel – mnohem níž,…)