Na zkušenou do Francie…

Již ve středověku se studenti vydávali za poznáním do cizích krajů, i tehdy stejně jako dnes platilo, že jen s dobrým učitelem je možno se posunout dál. To je myšlenka, která mě provází od počátku mojí aktivity spojené s pony-games. Byla to Francie, jezdecky velmi vyspělá země, kterou jsem si vybrala za vzor.

Když jsem na svou žádost o součinnost obdržela odmítavé stanovisko VV ČJF, obrátila jsem se tedy na Francouzskou jezdeckou federaci, od níž jsem obratem získala příslib spolupráce v teoretické i praktické rovině. Díky tomu mohly pony-games v České republice vzniknout na francouzských základech.

Jelikož vlastní zkušenost je nepřenosná, požádala jsem také FFE o možnost krátké stáže. Opět jsem se setkala s velikou vstřícností a tak 8. července odlétám na krátký pobyt do země galského kohouta, kde se budu moci seznámit s metodickými přístupy při používání pony-games ve výuce a obecně s fungováním francouzského vzdělávacího systému ve vybraném pony-klubu.

Na úvod budu mít možnost vidět řadu turnajů a to na největším jezdeckém podniku na světě (zapsaném dokonce v Guinessově knize rekordů) – Open de France, který se koná v areálu francouzské jezdecké federace (mimochodem třetím největším na světě) a účastní se ho téměř 16 000 jezdců, více než půl milionu diváků,… Jedná se šampionát patnácti disciplín, který dohromady trvá 20dní, je rozdělen na část pony a část klubovou. Zejména ta první dokládá, jak ve Francii získalo jezdectví na popularitě – jen za posledních deset let se počet jezdců zvýšil o 60% (pravidelně jezdí více než milion obyvatel) a to především díky rozvoji pony-sportu. A proto v rámci pony-soutěží jsou vypisovány nejen „pro ty nejlepší“ (všichni účastníci musí splnit kvalifikaci), ale nezapomíná se ani na nejmenší jezdce, pro které je možnost být na takovéto akci nesmírně motivující. Najdeme tam tedy i soutěže „mini-open“ pro děti od tří let či skupinové disciplíny jako např. carrousel a po celou dobu všude vládne přátelská až rodinná atmosféra.

Ráda bych načerpala co největší množství poznatků, které, jak doufám, pomohou k dalšímu rozvoji pony-games i dětského jezdeckého sportu obecně v České republice. Tak mi prosím držte palce a já slibuji, že Vás budu na našich stránkách o všem informovat :-)

Open de France 2015 – fiche

Parc équestre fédéral

H:TRAVAUXGREGOIRE•9plansParccoupe gradins Présentation1