Arnaud Ribault: “ Tři pilíře jezdectví lze učit pomocí pony-games.“

Ranní mráz neodradil ani jednoho z 35 účastníků hořovické stáže s francouzským lektorem A. Ribault, která se konala o minulém víkendu. Jednalo se o další z řady akcí, kterou pořádal spolek Pony-games CZ s cílem obohatit znalosti českých trenérů o moderní přístupy k výuce jezdectví.

Dorazilo osm klubů, jejichž jezdci byli rozděleni do pěti lotů podle věku a dosažené jezdecké úrovně. Nejmladší účastnici bylo 5 let a nejstarší 17, někteří se setkali s pony-games poprvé, jiní již závodí několik let. Expert Francouzské jezdecké federace připravil jednotlivé lekce tak, aby byly přínosné nejen pro samotné jezdce, ale zejména pro přítomné trenéry. Během výuky často doplňoval další možnosti využití daného prvku a zdůvodňoval jeho zařazení v dané fázi výcviku. Protože jak několikrát zdůraznil: pony-games můžeme úspěšně aplikovat při výuce všech tří pilířů jezdectví. 

V sobotních hodinách se Arnaud  věnoval spíše vedení poníků a přechodům a v neděli se více zaměřil na techniku vybraných her. Skupiny menších dětí (5 – 8let a 9 – 11let) měly na programu zejména uvolnění v sedle a získávání rovnováhy, takže nechybělo sbírání předmětů z různých výšek, pouštění otěží či seskakování z poníka. Ti větší již pracovali na vedení poníka v obratech či na zlepšování předávek. Na všech úrovních bylo vždy zařazeno několik soutěží, díky kterým se stávají tréninky zábavou a děti jsou motivovanější se dále učit.

Na konci stáže účastníci nešetřili chválou na práci francouzského specialisty. Nejvíce oceňovali důkladné rozcvičení na začátku hodiny, plné zapojení všech jezdců po celou dobu tréninku, zábavnou formu výuky a propojení techniky hry se zlepšováním jezdeckých dovedností.

Nezbývá než poděkovat všem, kteří pomohli akci uspořádat, a popřát jim, aby nadšení, které vyvolala, se dále šířilo.

IMG_20190228_124048